Gezien mijn diensten en de (onuitgesproken) vertrouwelijkheid daarvan, is het niet kies om hier klanten van de afgelopen 30 jaar te vermelden. Opdrachtgevers zijn (nationale) overheden en hun lichamen, publiekprivate samenwerkingen, brancheorganisaties, kennis- en opleidingsinstituten en grote bedrijven. Met alle heb ik langdurige en robuuste relaties.

error: Content is protected
Don`t copy text!