Na zijn studies sociale wetenschappen (drs.) en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, volgden een postdoctorale ‘omscholing’ tot ‘assistant-to-the-manager’ van VNO/De Baak en organisatiekunde aan de Open Universiteit. Stevige praktijklessen in z’n werk, in de gemeentepolitiek als fractievoorzitter en in diverse voorzitterschappen, vulden en vullen z’n ransel verder.

Toch ook hier iets over zijn werk. Dankzij alles wat Gaston Vilé (1956) in z’n ransel draagt met z’n levenslessen, z’n studies, z’n politieke ervaring, z’n werkervaringen in het bedrijfsleven, de advieswereld en bij de overheid, is hij het werken met en bij elkaar in welke organisatievorm dan ook gaan zien als het met en bij elkaar wonen in ‘Huizen van Samen™’. Ook organisaties, mensen die in een project samen werken, ‘wonen’ in een dergelijk Huis. Zijn ‘ding’ is om in het werk te werken aan het op orde krijgen en houden van deze Huizen.

Het Huis van Samen™ is het conceptuele kader waarmee Gaston Vilé werkt. Dit interpretatiekader is het resultaat van een lange zoektocht. Gaston Vilé heeft steeds gezocht naar een hulpmiddel, een instrument om samenwerkingsproblemen (zoals gedoe) te begrijpen. Omdat hij dat niet vond, is hij in de loop van de jaren zelf een dergelijk instrument gaan ontwikkelen (zie ook Onderzoek).

Waarom hij dit alles doet? Omdat hij eraan wil bijdragen dat werkende mensen een vreugdevol en avontuurlijk (werk)leven leiden. Gedoe en een onprettige werksfeer staan dit in de weg. Daarom werkt Gaston Vilé aan samenwerken.

Zijn grootste levensles? Bruggen bouw je van twee kanten.

error: Content is protected
Don`t copy text!