Onderzoek naar samenwerken

Naast onderzoek in opdracht, verricht ik eigen en onafhankelijk onderzoek naar samenwerken. Om preciezer te zijn: onderzoek naar het vermogen tot en de kwaliteit van samenwerken van geconstrueerde of georganiseerde verbanden voor samenwerking (zoals organisaties en samenwerkingsverbanden). Daarbij hebben vooral de kissing points van het geconstrueerde collectief en het individu mijn interesse.

Wat onderscheidt een organisatie met een hoge samenwerkingskwaliteit?

Hoe zij zich georganiseerd hebben. Dit soort organisaties en samenwerkingsverbanden heeft 6 determinanten van samenwerken structureel georganiseerd.

Naar een goed vermogen tot samenwerken en een hoge samenwerkingskwaliteit

De 6 determinanten die ik heb gevonden, vallen over bouwstenen zoals ‘gedeelde ambitie’, ‘concrete doelstellingen en acties’, ‘duidelijkheid van rollen, bijdragen en taken, communicatie, informatiedeling’ en ‘relaties’ heen. Een goed vermogen tot samenwerken en een hogere samenwerkingskwaliteit bereiken, betekent niet alleen om het verbeteren van het samenwerken binnen een team.

In de schil die de organisatie vormt rondom de plek waar het samenwerken (dagelijks) plaatsvindt moet iets fundamenteels in orde zijn. Belangrijkste om hier op deze plaats daarvan iets te zeggen, is dat de organisatie van samenwerken een bedrijfsfunctie dient te maken en daarin dient te investeren.

Zorg en hoop

Eerder (1989) verscheen ‘Zorg en hoop’. In dat boek maak ik een kritische analyse van grondbegrippen van A.H. Maslow. Die analyse vormt niet zozeer een rode draad bij mijn onderzoek naar samenwerking en mijn werk, maar biedt wel een houvast om de mogelijkheden én onmogelijkheden tot samenwerken te zien.

Zorg en hoop gelden de menselijkheid en haar mogelijkheden en daarmee ook het samenwerken door mensen. Zorg in verband met de diepe teleurstelling dat de mogelijkheden tot samenwerken zo weinig worden verwezenlijkt. En hoop ten aanzien van de vreugdevolle, avontuurlijke en succesvolle onderneming die samenwerken kan zijn.

Op dit moment werk ik aan ‘Naar een hoge samenwerkingskwaliteit. Samenwerken ontrafeld. Essenties om samenwerkingsvermogen te organiseren en te borgen’.

error: Content is protected
Don`t copy text!