Vragen over:

  • samenwerkingsbewustzijn?
  • de samenhang en dynamiek van individuele, team (i.c. de samenwerkingsgroep) en organisationele factoren?
  • opbouwen, vasthouden (borgen) en voortzetten van het vermogen tot samenwerken?
  • verbeteren van de kwaliteit van samenwerking?

Neem contact op!

error: Content is protected
Don`t copy text!