Hoe kan ik helpen?Samenwerken is een essentieel onderdeel van organisaties om doelen te halen. Maar niet altijd gaat samenwerken even goed. Soms of zelfs structureel kunnen moeilijkheden tussen mensen die met elkaar werken ernstig uit de hand lopen. Die moeilijkheden en zeker gedoe zijn schadelijk voor zowel de organisatie als de mensen. De doelen van de samenwerking worden daardoor niet, niet op tijd of niet zonder extra kosten gerealiseerd.


Gaston Vilé helpt als samenwerken niet vanzelf gaat en als samenwerken niet werkt. Als de kwaliteit van samenwerking moet verbeteren.

Waarbij?

Gedoe tussen samenwerkende mensen is veruit het grootste obstakel voor organisaties om hun strategie te realiseren en hun doelen te bereiken. Het kan zelfs en serieuze bedreiging voor het voortbestaan vormen. Dingen lukken er niet door. Bovendien is het ongewild een stevige kostenpost.

Ieder jaar besteden organisaties duizenden euro's om het gedoe van mensen die samenwerken op te lossen. En niet alleen om het gedoe maar vooral ook om de problemen en het verlies die uit het gedoe voortkomen op te lossen.

Ook in uw organisatie draait de Circle of Collaboration Failure z'n onzichtbare en zichtbare rondjes. Ongetwijfeld verliest uw organisatie daardoor veel geld aan sluimerende en explosieve moeilijkheden tussen medewerkers en de problemen die daardoor ontstaan.

Oplossing
Uit het onderzoek van Gaston komt de oplossing naar voren. Even eenvoudig als fundamenteel. Voor het kúnnen samenwerken van uw organisatie zijn organisatie en mensen samen van essentieel belang en verantwoordelijk.

Dus...
Aan de organisatiekant: het organiseren van samenwerken met beleid, context, 'wetboek', juiste systemen, hulp en ruimte. Aan de menskant: de mensen zelf in termen van hun kennis, inzichten, bewustzijn van samenwerken, hun samenwerkingsvaardigheden en bovenal hun wil en bereidheid tot samenwerken.

Met als resultaat: een hoge kwaliteit van samenwerking, medewerkers die blijvend succesvol samenwerken.

Daarom: werk aan organisatie- én menskant. Organiseer en borg het vermogen tot samenwerken fundamenteel in uw organisatie. Het kan! Gaston helpt graag. Als mentor, facilitator, spreker en onderzoeker.

Ik wil weten hoe >


Ook voor u?

Ik wil een offerte >
Eerst drie vragen:
 1. Wilt u af van de kosten en schade van en door gedoe?
 2. Moeten de mensen van uw organisatie kunnen samenwerken?
 3. Is de kwaliteit van hun samenwerking belangrijk?
3x ja? Dan werkt Gaston graag met u!

Gaston werkt voor organisaties die erkennen dat ze afhankelijk zijn van zowel hun vermogen tot samenwerking als hun kwaliteit van samenwerken. En wat ze vooral niet willen, is kosten van en door gedoe.

Kortom, hij werkt voor organisaties die ervoor kiezen om te investeren in een hoge samenwerkingskwaliteit.

Rode draad Gaston Vilé

Gedoe is er altijd

Iedereen heeft praktijkervaringen met wat Gaston de Circle of Collaboration Failure noemt. En daar is maar één les uit te trekken:
bij samenwerking is er altijd gedoe. Erg of minder erg. Zacht, keihard. Onder of boven de grond. Onzichtbaar en zichtbaar.
Goed nieuws!
Met de twee principes van Gaston organiseert en borgt u het vermogen tot samenwerken van uw organisatie. Daarmee neemt uw kwaliteit van samenwerking toe en gaat u het ontstaan van gedoe tegen. 100% moeiteloos zal samenwerken waarschijnlijk niet gaan, maar met deze 2 principes voorkomt u de afhankelijkheid van onzekere incidentele (en vaak externe) interventies áls er toch eens wat (ernstig) gedoe is. Dat scheelt ook nog eens flink in de kosten.

2 principes

De 2 principes om het vermogen tot samenwerken te organiseren en te borgen komen voort uit het onderzoek van Gaston. Eén principe gaat over de keuze en het beleid voor samenwerken, het 'interne wetboek' daarbij, de systemen en de ruimte en hulp voor de mensen. Het andere principe gaat over wat er komt kijken bij het samenwerken zelf.

Eén principe ligt dus in de schil die de organisatie vormt rondom de plek waar de samenwerking (dagelijks) plaatsvindt. Het tweede principe ligt in het team c.q. bij de teamleden.

De 2 principes resulteren in een hogere kwaliteit van samenwerking, in succesvolle samenwerkingen en ze werken ook bij u!

Start nu met de 2 principes >

Succesvolle samenwerking

Samenwerken is succesvol als beide principes en de verantwoordelijkheden die daarbij horen voor organisatie en team(s) elkaar verstevigen.

Het Huis van Samen™

Voor de praktijk van het tweede principe is speciaal voor teams het Huis van Samen™ ontwikkeld. Dit model biedt alle structuur die nodig is om uit de problemen (gedoe) te komen en om met deze problemen om te gaan.

Investeer in samenwerken! Maak kennis

Drs. Gaston Vilé
Drs. Gaston Vilé

Mentor | Facilitator | Spreker | Onderzoeker | Auteur

Werkt aan het organiseren en borgen van het vermogen tot samenwerken, het verhogen van samenwerkingskwaliteit, ontwikkelt intern bewust zijn op samenwerken, zet dingen in beweging, pakt gedoe aan, brengt werkenergie terug.

Gaston Vilé ziet (werk)gemeenschapsvorming als KSF voor samenwerken.

  Netwerk
  Netwerk

  Multidisciplinaire professionaliteit

  Sinds 1993 is Gaston Vilé ZZP-er met een sterk netwerk waarmee voor opdrachtgevers continuïteit in de uitvoering van opdrachten is gewaarborgd.

  En dat niet alleen: het netwerk waarborgt eveneens ontwikkeling, professionaliteit en multidisciplinaire kwaliteit!

   error: Content is protected
   Don`t copy text!