Hoe kan ik helpen?Ik bied organisaties en samenwerkingsverbanden een unieke verantwoordelijkheidgerichte benadering van samenwerken.

Met die benadering is het mogelijk naar blijvend succesvol samenwerken te groeien doordat samenwerken als functie én als activiteit centraal staat.

Bij het werken aan samenwerken volgens deze benadering vervul ik mijn rollen als mentor, facilitator, spreker en onderzoeker met senioriteit. Ik breng daarbij o.a. het volgende in: het Model van de

Zes Verantwoordelijkheden™, de twee principes om zowel aan de organisatie als met de teams en teamleden te werken, het Model van het Huis van Samen™, de zelfscan samenwerkingsoriëntatie, maatgemaakte workshops, intervisie en denk- en werkateliers.

Voor organisaties en samenwerkingsverbanden die het handiger vinden een ‘buitenboordmotor’ of interimmer te hebben als projectleider van de verandering naar blijvend succesvol samenwerken volgens de verantwoordelijkheidgerichte benadering, neem ik de rol als projectleider graag op me.

Rode draad Gaston Vilé

Verschillende werkperspectieven

We hebben niet allemaal hetzelfde samenwerkingsgedrag. Dat komt doordat ieder van ons een eigen werkperspectief of -identiteit heeft. Met de zelfscan samenwerkingsoriëntatie en het Model van het Huis van Samen™ wordt dit inzichtelijk en duidelijk.

De praktijk: wrevel is er altijd

Gevolg van werken met elkaar vanuit verschillende werkperspectieven is dat er bij samenwerking altijd wrevel is. Tot aan gedoe toe. In alle hoedanigheden. Erg of minder erg. Onder of boven de grond. Zacht, keihard. Onzichtbaar en zichtbaar.
Daar heeft iedereen wel praktijkervaringen mee.

Samenwerken bedreigd

Wrevel en gedoe bedreigen altijd goed en succesvol samenwerken. Daardoor ligt mislukken van samenwerken voortdurend op de loer. Samenwerken vereist daarom om continu te werken aan samenwerken.

Succesvol samenwerken

Werken aan samenwerken houdt in dat zes verantwoordelijkheden worden georganiseerd om blijvend succesvol samen te kunnen werken.

Het Model van de Zes Verantwoordelijkheden™ helpt daarbij. Ook helpt het model om op koers te blijven bij het continu werken aan samenwerken.

Zes verantwoorde-lijkheden

Bij succesvol samenwerken grijpen zes verantwoordelijkheden in elkaar die over twee lagen zijn verdeeld. Werken aan samenwerken volgens de verantwoordelijkheidgerichte benadering betekent daarom dat er gewerkt wordt aan deze twee lagen of principes.

Principe 1 ligt in de schil die de organisatie vormt rondom de plek waar samengewerkt wordt. Het gaat hier om a) het organiseren van samenwerken als bedrijfsfunctie en b) het (leren) managen van samenwerken als bedrijfsactiviteit.

Principe 2 ligt in het team en de teamleden en betreft individuele en gezamenlijke inzichten, besef en een 'ladder van vaardigheden'.

Investeer in samenwerken! Maak kennis

Drs. Gaston Vilé
Drs. Gaston Vilé

Mentor | Facilitator | Spreker | Onderzoeker | Projectleider

Werkt aan het organiseren en borgen van het vermogen tot samenwerken, het verhogen van samenwerkingskwaliteit, ontwikkelt intern bewust zijn op samenwerken, zet dingen in beweging, pakt gedoe aan, brengt werkenergie terug.

Gaston Vilé ziet (werk)gemeenschapsvorming als KSF voor samenwerken.

  Netwerk
  Netwerk

  Multidisciplinaire professionaliteit

  Sinds 1993 is Gaston Vilé ZZP-er met een sterk netwerk waarmee voor opdrachtgevers continuïteit in de uitvoering van opdrachten is gewaarborgd.

  En dat niet alleen: het netwerk waarborgt eveneens ontwikkeling, professionaliteit en multidisciplinaire kwaliteit!

   error: Content is protected
   Don`t copy text!