Onderzoek naar samenwerken

Naast onderzoek in opdracht, verricht Gaston Vilé eigen en onafhankelijk onderzoek naar samenwerken. Om preciezer te zijn: onderzoek naar het vermogen tot en de kwaliteit van samenwerken in een geconstrueerde of georganiseerde samenwerking. Daarbij hebben vooral de kissing points van individu en collectief zijn interesse.

Bij samenwerking zijn er ook problemen. Gedoe is er altijd. In relatief stabiele situaties, bij voorgenomen veranderingen en bij spontane veranderingen. Laat we het sudderen? Hopen we dat het wegebt? Of dat het straks verbetert als die-of-die naar een andere afdeling gaat? Hoe een organisatie met gedoe omgaat, weerspiegelt het vermogen tot samenwerken. Een organisatie met een groot vermogen tot samenwerken legt het gedoe op tafel en gaat er doorheen.

Maar hóe doe je dat? Gaston Vilé heeft ontdekt dat de belangrijkste stap die je moet zetten het ‘lezen’ van het gedoe is. Wat betekent het en waar komt het uit voort? Dan pas komt de vraag wat we eraan kunnen doen aan bod. Kern is derhalve de vraag: hoe duid je het gedoe bij samenwerken?

Hij heeft gezocht naar een hulpmiddel, een instrument voor de duiding van gedoe. Dat heeft hij niet gevonden. In de loop van de jaren dat hij zich met samenwerken bezighoudt, is hij zelf een dergelijk instrument gaan ontwikkelen omdat het begrijpen en de duiding van gedoe middels een hulpmiddel noodzakelijk is. Immers, zonder interpretatiekader, zonder objectivatie bepaalt macht vaak de uitslag, doen we maar wat en vooral: blijft het ieder voor zich en komen we er niet goed doorheen – behalve dan misschien dat de systemen weer eens veranderd moeten worden. Het instrument het Huis van Samen™ is een interpretatiekader.

Reeds opgeleverde tools

Het Huis van Samen™, de workshop persoonlijke verantwoordelijkheid en het stellingenspel komen voort uit zijn onderzoek. Bij het verbeteren van samenwerken zijn dit handige tools die de ‘onderwaterse’ dynamiek van mentale thema’s, behoeften en (basis)oriëntaties zichtbaar maken. Met als doel om het samenwerkingsvermogen te ontwikkelen en de samenwerkingskwaliteit te verbeteren.

Zorg en hoop

Eerder (1989) verscheen van zijn hand ‘Zorg en hoop’, een boek waarin hij een kritische analyse van grondbegrippen van A.H. Maslow maakt. Die analyse vormt niet zozeer een rode draad bij zijn werk en onderzoek naar samenwerking, maar biedt wel een houvast om de mogelijkheden én onmogelijkheden tot samenwerken te zien.

Zorg en hoop gelden de menselijkheid en haar mogelijkheden en daarmee ook het samenwerken door mensen. Zorg in verband met de diepe teleurstelling dat de mogelijkheden tot samenwerken zo weinig worden verwezenlijkt. En hoop ten aanzien van de vreugdevolle, avontuurlijke en succesvolle onderneming die samenwerken kan zijn.

Op dit moment werkt Gaston Vilé aan ‘Samenwerken ontrafeld. 3 essenties om samenwerkingsvermogen en -kwaliteit in organisaties te borgen’.

error: Content is protected
Don`t copy text!