Voor organisaties die samenwerken zien als bepalend voor hun strategie en die daarom structureel aandacht willen besteden aan het samenwerkingsvermogen en de samenwerkingskwaliteit om hun organisatiedoelstelling(en) te halen, is werken aan dat vermogen en die kwaliteit (kortom: het werken aan samenwerken) een (primaire) bedrijfsfunctie.

Vorm en inhoud geven aan deze bedrijfsfunctie

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe je vorm en inhoud geeft aan het werken aan samenwerken. Gaston Vilé biedt een oplossing:

  1. zie werken aan het samenwerkingsvermogen en de samenwerkingskwaliteit expliciet als een (primaire) bedrijfsfunctie;
  2. zet structureel middelen in en stop energie in deze bedrijfsfunctie (zoals bij debiteurenbeheer, compliance management, personeelsmanagement etc.);
  3. stel een Chief Collaboration & Teaming Officer aan die:
    1. verantwoordelijk is voor het vermogen en de kwaliteit van samenwerken;
    2. onder meer een flexibel intern facilitatorenteam opbouwt uit eigen (bestaande) medewerkers.
Inschakeling Gaston Vilé

Gaston Vilé helpt organisaties vorm en inhoud te geven aan de bedrijfsfunctie samenwerkingsvermogen en -kwaliteit. Onder andere door:

  • als interim of kwartiermaker Chief Collaboration & Teaming Officer op te treden;
  • met medewerkers uit verschillende afdelingen een flexibel intern facilitatorenteam op te zetten, op te leiden en te revitaliseren. Ten behoeve van de inhoudelijke ondersteuning vormt het Huis van Samen™ de basis.


Meer weten? Vul onderstaand formulier in! Of bel: 06 21 283 688.Ja, voor onze organisatie zijn het kúnnen samenwerken en de kwaliteit van het samenwerken van levensbelang. Informeer mij over de mogelijkheden om VMC | Gaston Vilé in te schakelen om dit met ons (verder) vorm en inhoud te geven!

(Alle velden van dit formulier invullen.)

Maak een keuze

Uw voorletter(s) en uw naam

Uw voornaam

Uw zakelijk e-mailadres

Uw zakelijke website

Uw zakelijk telefoonnummer

Bedrijf/organisatie

Uw concrete vraag of concreet bericht

captcha (Typ deze cijfers en/of letters over in het schrijfbalkje hieronder en klik op 'Verstuur'.)

Door dit formulier in te sturen ga ik ermee akkoord dat mijn ingevulde gegevens worden opgeslagen en bewaard door Gaston Vilé met als doel contact met mij te zoeken over inschakeling van hem ten behoeve van het (verder) geven van vorm en inhoud aan het kúnnen samenwerken en de kwaliteit van het samenwerken. Wat ik hierboven heb ingevuld, wordt niet opgeslagen in een database op deze website, maar komt als e-mailbericht bij Gaston Vilé binnen. Afhankelijk van wat wordt afgesproken na contact, worden mijn gegevens en vraag of bericht maximaal 24 maanden na inzending bewaard.

Wilt u onze privacyverklaring lezen? Klik dan hier.

Datum

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.