Samenwerkingsvermogen en -kwaliteit zijn essentieel voor organisaties om succesvol te zijn. Samenwerken is kort en eenvoudig gezegd nog steeds met anderen werken aan een gedeeld doel. Echter, we werken niet door het doel zelf écht samen aan dat doel. Dat doen we door iets wat áchter dat doel in het verschiet ligt en dat betekenis aan het doel geeft. In de kern is dat: verdedigen tegen bedreiging. De notie binding door bedreiging wijkt niet af van wat we gebruikelijk onder samenwerken verstaan, maar is scherper en dus aansprekender in het (gezamenlijke) waarom. Die notie geeft een beter beeld van de sterkte van de binding doordat er op een existentiëler niveau wordt gekeken. En dat is noodzakelijk, want meer dan voorheen is de wereld complex en is samenwerken tegenwoordig vooral ook het verbinden van mensen die onderweg zijn waar zij zich ook ter wereld bevinden en op welk apparaat zij ook werken.

Organisaties waarvoor samenwerken bepalend is voor hun strategie en werken aan samenwerken als bedrijfsfunctie kennen, zullen een samenwerkingsstrategie moeten hebben. In die strategie komen techniek/systemen (de tools en apps), het menselijke en het proces van samenwerken bij elkaar. Het samenwerkingsvermogen en de samenwerkingskwaliteit van de organisatie hangen hiervan af.

Een Chief Collaboration & Teaming Officer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en inrichten van dit vermogen en het verhogen van de samenwerkingskwaliteit. Het is een essentiële functie.

Een Chief Collaboration & Teaming Officer:

  • heeft door levens- en werkervaring verworven overwicht;
  • maakt werken aan samenwerken deel van het dagelijks gebeuren van de organisatie;
  • werkt dwars door schotten en rollen heen;
  • werkt aan een cultuur van samenwerken, plant samenwerken in het hart van de organisatie;
  • speelt een sleutelrol in de bewustwording van, het stimuleren van de bereidheid tot, het overdragen en delen van kennis van en het organisatiebreed scholen in de kunde van samenwerken;
  • bouwt samenwerkingsrelaties op alle niveau’s zowel intern als extern;
  • werkt aan samenwerkingskansen en relevante (innovatieve) partnerships;
  • bouwt en ontwikkelt een team om voor het geheel van de organisatie aan samenwerkingsvermogen (kunnen) en aan samenwerkingskwaliteit (realisatie) te werken;
  • managet budgetten om tot (innovatie- en) samenwerkingsinitiatieven te komen.
Meer weten?

Ga naar het informatieformulier en vul in!

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.