Informatie voor ervaren (interne) facilitators en adviseurs

Het Huis van Samen™ (HvS™) is een uniek denk- en doeraam voor ervaren (interne) facilitators en adviseurs om het samenwerkingsvermogen en de samenwerkingskwaliteit binnen en tussen organisaties te verbeteren én goed te houden. Gestoeld op kennis en nog veel meer op ervaring. U weet als geen ander dat bij samenwerken de ‘onderwaterse’ dynamiek sterk bepalend is voor het succes van samenwerken.

Met het unieke certified HvS™-programma professionaliseert u zich verder in het omgaan met die dynamiek. Het programma brengt lijn in uw ervaringsinzichten en verrijkt uw dagelijks handelen waardoor u succesvoller en effectiever bent bij het faciliteren van samenwerken.

Het certified HvS™-programma bestaat uit twee modules: principles en professional.

Module 1: HvS™-principles

In de eerste module leert u het HvS™ van binnen en buiten kennen en begrijpen. Achtergronden uit westerse en oosterse filosofie, systeemdenken, organisatiekunde, psychologie en herkenbare dagelijkse situaties passeren de revue en vormen als mentale (basis)thema’s, (basis)oriëntaties op samenwerken en samenwerkingsbehoeften de bouwstenen van het HvS™. Uw eigen kennis en ervaring zijn belangrijk, voor werkelijk begrip van het HvS™ vult u het Huis in met wat u zelf meebrengt en bij u draagt.
Module 2: HvS™-professional

De tweede module is zeer intensief. Eerst wordt de methodiek van het HvS™ behandeld. Kern van het succesvol gebruik van het HvS™ is de geheel nieuwe aanpak. Die aanpak leert u door deze zelf te ervaren. Vervolgens bouwt u vanuit reflectie de methodiek op. Daarna komt de architectuur van verbetertrajecten met het HvS™ ten behoeve van samenwerken aan bod. Een architectuur ter verbetering van de kwaliteit van samenwerking binnen kleinere en grote organisaties en tussen kleine organisaties onderling, tussen grote organisaties onderling en tussen kleinere en grote organisaties.
Certificaten, badges en community

Na afronding van de eerste module ontvangt u een certificaat en bent u gerechtigd de badge HvS™-principles te gebruiken in uw (commerciële) uitingen. Na de tweede module ontvangt u eveneens een certificaat maar mag u de badge HvS™-professional gebruiken. Bovendien treedt u dan toe tot een stevig verbonden community die u professioneel ondersteunt om bij te blijven en voorop te lopen en die u commercieel ondersteunt bij uw marktbenadering ten behoeve van het werken aan samenwerken binnen en tussen (groepen van) organisaties met het HvS™.

Senioriteit. Inspira et excita

U begrijpt, de in het HvS™ verwerkte inzichten moeten voor deelnemers aan de certified HvS™-principles en de certified HvS™-professional modules ten minste enigszins herkenbaar zijn. Voor de vereiste ervaring wordt daarom een richtleeftijd (afwijkingen mogelijk) van ten minste 42 jaar gehanteerd om voor het programma in aanmerking te komen.

Een organisatie kan pas succesvol werken aan samenwerken en aan een coöperatieve werkcultuur als die organisatie – zoals iemand mij ooit zei – is uitgetraind of ´afgetraind´. Zo is dat ook voor een facilitator en adviseur die met het HvS™ wil werken. Zij of hij dient voorbij de vaardigheidstrainingen te zijn. Er is een bepaalde mate van senioriteit vereist. Want pas dán kunt u het verschil maken. inspira et excita. Inspireer en motiveer! Met het HvS™!

HvS™-professionals zijn herkenbaar aan de badges hierboven.

Meer weten? Klik hier en vul het informatieformulier in!

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.